Barnehageløsninger

Løsninger som er godt egnet for barnehager og tilrettelegger for samhandling, lek og teknologi.

Teknologi i barnehager

Teknologi er en del av rammeplanen for barnehagene, og en del av hverdagen. I en tid hvor diskusjonene om hvor stor rolle teknologi skal ha i barn - og unges hverdag har vi et utvalg produkter og løsninger som primært legger opp til samhandling.

Se nettbutikken

Du velger fokus og tema

Vi tilbyr produkter som gir et rammeverk for aktivitet slik at du i barnehagen selv velger innhold, fokus og pedagogisk retning.   Med generiske plattformer kan pedagogen velge om det skal hentes fra matematikk, naturvitenskap eller hvilken som helst andre temaer.

Se nettbutikken

Aktiv læring er ikke bare teknologi

I tillegg er det analoge fortsatt sentralt! Vi har alt du trenger for å lage et aktivt miljø for læring! Vi vårt utvalg til barnehage finner du:

Interaktive skjermer og interaktive bord
Tavler, tusjer og alt tilbehør
Skillevegger og lyddemping
Lydløsninger for samlinger og møter
Videokonferanseløsninger
Tilkoblingsløsninger for Windows, IOS, Android
Se nettbutikken