Hybrid / Hjemmekontor

Hybrid arbeidsplass blir en ny standard

Hvordan vi jobber endres kontinuerlig, og pandemien løste ut en raskt utvikling på nettopp dette.

Hjemmekontoret blir en mer sentral arbeidsplass framover, men det vil også medføre endringer til områdene på kontoret. Mulighetene for å delta uansett lokasjon blir enda viktigere, og verktøyene for å drive prosesser i fellesskap med andre det samme.

Se nettbutikken

Videokonferanse og møter

For å tilpasse en hybrid arbeidshverdag trenger vi gode videokonferanseløsninger for å jobbe alene (headset og skjerm), sammen med én eller to (mikrofon, høyttalere og skjerm) og flere (Møteromsløsninger).

Møtevirksomheten er også hybrid, og gode løsninger sørger for at møtene kan foregå så sømløst som mulig.

Se nettbutikken

Ikke bare videokonferanse

Vi trenger ikke bare videokonferanse, men også verktøy for prosjektarbeid, idedugnader, webinarer, enkel videoproduksjon, tegning og diskusjon.

I vårt sortiment finner du alle disse verktøyene - de åpenbare digitale verktøyene, og de nyttige analoge verktøyene.

Det er kombinasjonen som skaper en effektiv, fleksibel og produktiv arbeidsplass.

Se nettbutikken